Skip to main content

Trainingsvormen

In deze Module krijgen toekomstig Instructeurs een beeld van diverse trainingsvormen. Met hun eigen honden nemen ze deel aan deze Introducties die door diverse experts op hun gebied worden gegeven.
Aan bod komen:

Lesdag 1:
Obedience

Lesdag 2:
Neuswerk

Lesdag 3
Puppy Instructie
Recreatieve Jacht

Lesdag 4
EHBO
Kind Hond

Lesdag 5
Eén op één lessen

Module C bestaat uit 5 lesdagen.

Deelnemers leveren na afloop van Module C en voor aanvang van Module D een paper in waarin opgenomen een verslag van minimaal drie observaties bij verschillende hondenscholen. Tevens werken ze een huiswerkopdracht uit die uiterlijk twee weken na de laatste lesdag dient te worden ingeleverd en voldoende te worden beoordeeld.

Om door te kunnen stromen naar Module D is een deelname van minimaal 80% van de lessen van Module C verplicht.

De kosten voor Module C bedragen € 325,00.

Accreditatiepunten
Ook Kynologisch Instructeurs die hun opleiding bij een ander instituut hebben gevolgd kunnen aan deze Module deelnemen om hun kennis bij te spijkeren. De CKI van de Raad van Beheer kent aan het volgen van deze Module 50 punten (categorie A) toe.