Skip to main content

Praktijklesbeurten

In deze Module gaat u daadwerkelijk les geven en al het geleerde in de vorige Modules in praktijk brengen. Onder begeleiding van ervaren instructeurs geeft u les aan medecursisten, eigenaren van pups en pubers in groepsverband en één op één lessen aan honden die niet in een groep kunnen functioneren.

Na elke lesbeurt krijgt u feedback van uw begeleiders en uw mede cursisten. Beoordeling vindt als volgt plaats:

U ontvangt na les 2, 3 en 4 telkens een schriftelijke evaluatie met betrekking tot uw lesbeurt.
Indien uit de evaluatie blijkt dat het raadzaam is om nog een aanvullende stage te doen, kunnen wij hierin bemiddelen.
Blijkt uit de evaluatie dat u klaar bent voor het Praktijkexamen Kynologisch Instructeur, dan zal dit examen in les 5 worden afgenomen.

Cursisten die nog geen ervaring hebben met lesgeven (hetzij als (hulp)instructeur of als stagiair) dienen tussen Module C en D een oriënterende stage te volgen. Deze stage mag gevolgd worden bij een hondenschool naar keuze, mits de betreffende begeleider een opleiding heeft afgerond op een door de Raad van Beheer erkend instituut of op andere wijze kan aantonen over voldoende kennis te beschikken.
Indien gewenst kunnen wij ook hierin bemiddelen.

Een door de Raad van Beheer verplicht gesteld Theorie examen maakt deel uit van de beoordeling.

De kosten voor Module D bedragen € 325,00