Skip to main content

Kynologisch Instructeur

Waarom deze opleiding?

In Nederland worden diverse opleidingen voor Kynologisch Instructeur aangeboden. De nadruk ligt hierbij vaak op het kunnen uitleggen van de opvoedoefeningen aan cursisten. Denk hierbij aan oefeningen als komen op bevel of wandelen zonder trekken. In de praktijk blijkt dat cursisten meer van hun instructeur verwachten dan uitsluitend hulp bij het uitvoeren van een oefening. Een professioneel instructeur heeft kennis van gedrag van honden, weet hoe honden leren en adviseert in het geval een hond probleemgedrag vertoont.

Daarnaast dient een instructeur zijn boodschap zo over te brengen, dat cursisten het niet alleen begrijpen maar ook accepteren. Een Kynologisch Instructeur coacht immers mensen. Dat is de reden waarom we onze opleiding modulair opbouwen.

Persoonlijke aandacht en leren in een veilige omgeving zijn kernwaardes van HACR. Daarom leiden we maximaal 15 instructeurs per jaar op die intensief persoonlijk begeleid worden. We stimuleren studenten om zelf met creatieve oplossingen en methodieken te komen. 

Erkenning en Certificering

De opleiding Kynologisch Instructeur is erkend en gecertificeerd door de Raad van Beheer. Dit houdt in dat cursisten die geslaagd zijn, zich bij de  Raad kunnen laten registeren als Kynologisch Instructeur.

Ook de SPPD heeft de opleiding geaccrediteerd. Alle cursisten die vanaf 2016 hun diploma bij HACR hebben gehaald (en voldoen aan de eisen die de SPPD stelt aan de instructeurs) kunnen zich inschrijven.

Aanmelden niet meer mogelijk

Deze opleiding wordt in 2024 voor het laatst gegeven. Aanmelden is daarom niet meer mogelijk. Vanaf 2025 zal DogsTalk in Haelen een Instructeursopleiding gaan verzorgen.