Skip to main content

De mens achter de hond

Waar in Module A het gedrag van de hond centraal stond, ligt de focus in deze Module op de eigenaar. Belangrijkste thema's die aan bod komen zijn:

  • Begrijpelijk kunnen overbrengen van de lesstof;
  • Het geven van presentaties;
  • Geven en ontvangen van opbouwende kritiek;
  • Feedback;
  • Samenwerken in teams.

Module B bestaat uit 5 lesdagen.

Toetsing vindt plaats door beoordeling van een eindopdracht, bestaande uit het uitwerken en presenteren van een casus. In deze eindopdracht komt de lesstof van Module A en B samen. Tevens dient er een zelfreflectieverslag te worden opgesteld.

Om door te kunnen stromen naar Module C is een deelname van minimaal 80% van de lessen van Module B verplicht en dient de eindopdracht en het zelfreflectieverslag voldoende te zijn beoordeeld.

De kosten voor Module B bedragen € 325,00.

Accreditatiepunten
Ook Kynologisch Instructeurs die hun opleiding bij een ander instituut hebben gevolgd kunnen aan deze Module deelnemen om hun kennis bij te spijkeren. De CKI van de Raad van Beheer kent aan het volgen van deze Module 50 punten (categorie A) toe.