Skip to main content

Algemene Voorwaarden HACR

Betreffende inschrijving en deelname aan een opleiding, die Georganiseerd wordt door Honden Adviescentrum Roermond (HACR), hierna genoemd als de Opleider.

1

Inschrijving voor een Opleiding of een Cursus geschiedt uitsluitend via het inschrijfformulier op deze website.

2

Na Inschrijving ontvangt de cursist een factuur c.q. betaalverzoek per email. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst factuur c.q. betaalverzoek. Na ontvangst betaling ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen het studiemateriaal in digitale vorm. Na ontvangst van het studiemateriaal zal er geen restitutie van Inschrijfgeld plaatsvinden;

3

Indien een betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden behoudt de Opleider zich het recht voor de inschrijving te annuleren;

4

Bij voortijdige beëindiging van een module, op initiatief van de deelnemer, blijft men het volledige bedrag verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie van het hele of gedeeltelijke bedrag. Bij voortijdige beëindiging of annulering van de module wanneer deze geannuleerd wordt op initiatief van de Opleider en/of de gast trainers wordt het eventueel betaalde geld gerestitueerd naar rato;

5

De Opleider en/of gasttrainers van de module zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van deelnemers en/of derden. Tevens zijn de Opleider en de gasttrainers niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat of ontstaan is tijdens, voor of na de module en daarbuiten;

6

Het meenemen van hond(en) naar Opleiding en/of Cursussen is enkel in overleg met de Opleider en/of gasttrainers toegestaan;

7

Door in te schrijven voor een Opleiding of Cursus verklaart de cursist kennis genomen hebben van deze voorwaarden en hiermee in te stemmen.