• Introductie Trainingsvormen
  In deze Module krijgen toekomstig Instructeurs een beeld van diverse trainingsvormen. Met hun eigen honden nemen ze deel aan deze Introducties die door diverse experts op hun gebied worden gegeven.
  Aan bod komen:

  Lesdag 1:
  Oefeningen Kynologisch Instructeur (Bijvoorbeeld Aandacht, Zit, Af, Naar de plaats sturen, Verzorging)
  Wandelen zonder trekken (verschillende methodes).

  Lesdag 2:
  Impulse Controle
  Kind / Hond

  Lesdag 3
  Balans en Coördinatie
  Cirkeltraining

  Lesdag 4
  Puppy Instructie

  Lesdag 5
  Reactieve Honden
  Apporteren

  Module C bestaat uit 5 lesdagen.

  Deelnemers leveren na afloop van Module C en voor aanvang van Module D een paper in waarin opgenomen een verslag van minimaal drie observaties bij verschillende hondenscholen. Tevens werken ze een huiswerkopdracht uit die uiterlijk twee weken na de laatste lesdag dient te worden ingeleverd en voldoende te worden beoordeeld.

  Om door te kunnen stromen naar Module D is een deelname van minimaal 80% van de lessen van Module C verplicht.

  De kosten voor Module C bedragen € 275,00 (tarief 2019)

  Registreren voor deze cursus