• Na afronding van module A beschikt u over gedegen kennis met betrekking tot het gedrag van honden. In module B staat de eigenaar van de hond centraal. De nadruk van de module ligt bij het begrijpelijk kunnen overbrengen van de leerstof, het geven en ontvangen van kritiek, het omgaan met weerstand en het voeren van slecht nieuws gesprekken. Ook wordt er aandacht besteed aan het werken in teamverband met meerdere instructeurs binnen een hondenschool of vereniging.

  In deze Module wordt gewerkt aan presentatievaardigheden en technieken en leert u op een opbouwende wijze feedback aan uw medecursisten te geven.

  De handvaten die u in deze module meekrijgt helpen u niet alleen om (theorie)lessen beter te geven maar ook om in het dagelijkse leven te dealen met intermenselijke situaties die voorheen mogelijk als lastig werden ervaren.

  Deelname aan Module B is mogelijk als u Module A met succes heeft afgerond. Kynologisch Instructeurs die hun opleiding elders hebben gedaan en zich meer willen verdiepen in de Mens achter de Hond kunnen deze Module ook los volgen. De CKI van de Raad van Beheer kent voor het volgen van deze Module 50 punten (categorie A) toe.

  Module B wordt afgesloten met een examen, bestaande uit het uitwerken en presenteren van een casus. Tevens dient de cursist minimaal 80% van de lessen te hebben gevolgd om door te kunnen stromen naar de volgende Modules.

  Module B bestaat uit 5 lesdagen en de kosten bedragen € 275 (tarief 2019).

  Registreren voor deze cursus