• Waarom deze opleiding?
  In Nederland worden diverse opleidingen voor Kynologisch Instructeur aangeboden. De nadruk ligt hierbij vaak op het kunnen uitleggen van de opvoedoefeningen aan cursisten. Denk hierbij aan oefeningen als komen op bevel of wandelen zonder trekken. In de praktijk blijkt dat cursisten meer van hun instructeur verwachten dan uitsluitend hulp bij het uitvoeren van een oefening. Een professioneel instructeur heeft kennis van gedrag van honden, weet hoe honden leren en adviseert in het geval een hond probleemgedrag vertoont.
  Daarnaast dient een instructeur zijn boodschap zo over te brengen, dat cursisten het niet alleen begrijpen maar ook accepteren. Een Kynologisch Instructeur coacht immers mensen. Dat is de reden waarom we onze opleiding modulair opbouwen.

  Erkenning en Certificering
  De opleiding Kynologisch Instructeur is erkend en gecertificeerd door de Raad van Beheer. Dit houdt in dat cursisten die geslaagd zijn, zich bij de  Raad kunnen laten registeren als Kynologisch Instructeur.

  Ook de SPPD heeft de opleiding geaccrediteerd. Alle cursisten die vanaf 2016 hun diploma bij HACR hebben gehaald (en voldoen aan de eisen die de SPPD stelt aan de instructeurs) kunnen zich inschrijven.

  Voor alle geslaagde cursisten geldt dat zij zich kunnen aanmelden bij de APDT BeNe. Certificering vindt plaats nadat er een observatie door de APDT is gedaan gedurende een les die deze cursist na zijn slagen geeft op de eigen hondenschool.

 • Module A. Gedragsleer Honden

  In deze 5 daagse module gaan we uitgebreid in op het gedrag van honden. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn lichaamstaal, leerprincipes, leeftijdsfases, rangorde en emoties.
  We werken zowel met videomateriaal als met een aantal honden van cursisten.
  Deelnemers die verder willen naar Module B sluiten deze Module A af met een schriftelijk tentamen.

  Deze Module kan ook gevolgd worden door mensen die meer willen weten over gedrag van honden zonder de ambitie te hebben om instructeur te worden.

  Lees meer

 • Module B. De mens achter de hond

  Waar in de eerste Module het gedrag van de hond centraal stond, gaan we in deze Module dieper in op de eigenaar van de hond. Instructeurs coachen immers in eerste instantie mensen.
  Aan bod komen onder meer: Behoeftes cursisten (h)erkennen, persoonlijke eigenschappen instructeur, kritiek en feedback geven en ontvangen en omgaan met weerstand.

  Lees meer

 • Module C. Introductie trainingsvormen

  Moderne hondenscholen bieden een steeds groter pallet van opleidingen en workshops aan. Daar waar vroeger een standaard Obedience programma werd gegeven, is er nu sprake van een uitgebreid aanbod.

  In deze Module kunnen toekomstige instructeurs proeven aan diverse Trainingsvormen

  Lees meer