• Jaarlijks (in januari) wordt de Verdiepingscursus Gedragsleer bij Honden gegeven. Deze cursus maakt onderdeel uit van de opleiding Kynologisch Instructeur, maar kan ook los gevolgd worden als je meer wilt weten over het gedrag van honden, zonder de ambitie te hebben om instructeur te worden.

  Voor 2019 en 2020 is deze opleiding volgeboekt. U kunt zich nog aanmelden voor de reservelijst 2020.

  Het betreft een 5 daagse cursus (5 zondagen van 10.00 tot circa 15.00 uur). Het maximale aantal deelnemers is 15.

  Lesdag 1: Gedragsherkenning
  Aan de hand van filmmateriaal en foto's leren we de lichaamstaal van de hond begrijpen. Elementen als stress, angst, onzekerheid en agressie komen uitgebreid aan bod.

  Lesdag 2: Gedragstesten met eigen honden, welzijn, voeding en medicatie
  Door middel van gedragstesten met eigen honden van cursisten, gaan we dieper in op de gedragsherkenning. Tevens worden diverse Gedragstesten, waaronder puppytesten en agressietesten, nader besproken.
  In het middagprogramma komt het welzijn van de hond aan bod en gaan we dieper in op voeding en medicatie.

  Lesdag 3: Motivatiefactoren, Leerprincipes, Hulpmiddelen en Dominantie
  Wat drijft de hond tot bepaald (probleem)gedrag? Welke rol speelt bijvoorbeeld erfelijkheid of een slechte socialisatie bij het ontstaan of ontwikkeling van gedrag? In deze lesdag gaan we hier uitgebreid op in. Tevens besteden we aandacht aan de wijze van leren bij honden. Belonen, corrigeren (operante conditionering) en het enorme vermogen van honden om verbanden te kunnen leggen (klassieke conditionering) worden behandeld. Hulpmiddelen die bij opvoeding en training worden ingezet worden besproken.
  Tenslotte wordt er ingegaan op de nieuwste inzichten over rangorde en dominantie.

  Lesdag 4: Praktijk Clickertraining en leeftijdsfases bij honden
  Met eigen honden gaan we aan de slag met een introductie van de Clicker training. Operante en klassieke conditionering komen samen in deze leuke manier van trainen. In het middagprogramma worden de leeftijdsfases bij honden behandeld (socialisatie, puberteit, volwassenheid en ouderdom) en gaan we in op de rol van de fokker.

  Lesdag 5: Probleemgedrag bij honden
  Besproken worden de meest voorkomende probleemgedragingen (agressie naar andere honden of mensen, angst, niet alleen kunnen zijn, oncontroleerbaarheid en onzindelijkheid). Diverse therapiemethodes worden uitgelegd. Tevens krijgen cursisten de mogelijkheid een probleemgedrag van de eigen hond in te brengen. Aan de hand van de opgedane kennis gaan we gezamenlijk het probleem analyseren en een mogelijke therapiemethode opzetten.

  Facultatief: Examinering
  Deelnemers die de opleiding Kynologisch Instructeur willen volgen dienen minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn, twee huiswerkopdrachten tijdig en voldoende in te leveren en een schriftelijke toets af te leggen. De toets bestaat uit meerkeuzevragen. Voor deelnemers die enkel deze Module volgen is de toets niet van toepassing. 
  Indien er minder dan een 6,5 gescoord wordt voor de toets is het mogelijk om één maal te herkansen.

  Reader
  Elke cursist ontvangt een uitgebreide Reader (uitsluitend digitaal) waarin de behandelde stof wordt beschreven.

  Kosten
  De kosten voor de cursus bedragen € 275,00 (tarief 2020). Dit is inclusief Reader en inclusief toets. Indien een herkansing noodzakelijk is bedragen de kosten voor de herkansing € 25,00.
  De kosten zijn exclusief lunch (hiervoor dienen cursisten zelf te zorgen) en koffie/thee/frisdrank (deze zijn tegen betaling te verkrijgen in het clubgebouw).

  Locatie
  De cursus wordt gegeven op het terrein van KC Roermond - Echt op het Sportpark de Bandert in Echt.

  Accreditatiepunten
  Voor Kynologisch Instructeurs die hun opleiding elders hebben gevolgd en deze Module volgen om kennis bij te spijkeren kent de CKI van de Raad van Beheer 50 punten (categorie A) toe.

   

   

  Registreren voor deze cursus